Daisy Cutter

music

laura polańska

text, visuals

text

wijące ciała heksany oktany oddechy pulsująca rzeczywistość

rozpływam się w dymie papierosowym zakraplanej fascynacji perpetualnych dotknięć nicości

organiczna miłość przenika rozproszone dźwięki zamglone postaci rytmiczne podłoże rozchwianą mnie

rozrastam się pęcznieję dmuchana balonowa gra w takt oddechów czasu i przestrzeni czuję że się zbliżasz

zderzenie wymiarów jakby kształty nie opisywały niczego co znam proporcje słów i myśli gubią się w nietakcie znaczeń

tysiące ziaren piasku mogłyby nas teraz połknąć na przestrzeni czasu jesteśmy zbyt mali by być

a jednak jesteśmy niczym swędzące uczucie jak igła wyrywająca dziurę bez ustanku wracając tam i z powrotem

winding bodies hexanes octanes breaths pulsating reality

melting in cigarette smoke of dripping fascination and perpetual touches nothingness

organic love permeates distractions blurry figures rhythmic substrates of disheartened me

I’m expanding I’m swelling inflatable balloon game in the rhythm of time and space you’re getting closer

impact of dimensions as if the shapes did not describe anything I know proportions of

words and thoughts get lost in disregard of meaning

thousands of grains of sand they could swallow us now over time we are too small to be and yet we are like an itchy feeling like a needle that tears a hole ceaselessly going back and forth